EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing en werd in 1989 door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro geïntroduceerd als een snelle en zeer effectieve behandelstrategie bij posttraumatische stressstoornissen (PTSS).

Het is een methode waarbij door oogbewegingen het “informatie-verwerkings-systeem in de hersenen” gestimuleerd wordt.
De herinnering aan een traumatisch beeld verliest daarbij vrij snel de emotionele lading en het wordt dan minder pijnlijk om aan de gebeurtenis terug te denken.
Het is een snel werkende methode met relatief weinig belasting voor de cliënt.
Er vindt a.h.w. een herprogrammering in de hersenen plaats. Door kortdurende regressie samen met oogbewegingen vindt er intergratie, en daardoor heling plaats.
EMDR kan ook bij stress helend werken. Stress kan als een blokkade werken in je dagelijks functioneren. EMDR kan dan leiden tot verwerking van, en inzicht geven in de problematiek die aan de stress ten grondslag ligt.