“Geven en ontvangen zijn in wezen één”

Ik organiseer kleine gespreksgroepjes die geregeld bij elkaar komen, meestal één keer in de 3 weken. Je zou het ook een intervisiegroep kunnen noemen.  Zo’n groep is erg fijn om tot verdieping en heling in jezelf te komen, èn kan een grote steun zijn op je levenspad.

In het begin of tijdens de bijeenkomst is er meestal een korte stilte, een meditatie of een ontspanningsoefening.  Ieder mag  datgene inbrengen wat hem of haar bezighoudt  of we nemen een onderwerp of doen een oefening die tot innerlijke verdieping, inzicht en/of heling leidt.

Wat kun je verwachten van deelnemen aan een groep?

in een veilige omgeving je verhaal doen
mensen luisteren naar je zonder oordelen
we weten dat je ‘heel’ bent, ongeacht wat je meemaakt of hebt gedaan
de aandacht ligt op liefde en overvloed
meer ontspannen in het leven staan
geluk kiezen boven gelijk
kiezen voor vrede in plaats van angst