De Bowen Techniek: www.Bowen.nl

NVKP Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken: www.nvkp.nl

Vaccinvrij: www.vaccinvrij.nl

Miracles in Contact: www.miraclesincontact.nl